Etikett: trafikverket

Stockholmsortens försäkringsbolag vann i miljontvist mot Trafikverket

Stockholmsortens försäkringsbolag har vunnit i Mark- och miljööverdomstolen i en rättstvist med Trafikverket efter ett oljeläckage. Nu tvingas Trafikverket betala 1,6 miljoner kronor till försäkringsbolaget. 

Tvisten har sitt ursprung i ett utsläpp av olja den 8 januari 2011.

500 liter olja rann ut från en transformator i Botkyrka på en fastighet ägd av Trafikverket. 

Utsläppet skedde nära en grundvattentäkt. Botkyrka kommun tvingades köpa in vatten från annat håll under tre månader, medan man utredde utsläppets omfattning. Kommunen fick ersättning för extrakostnaderna från Stockholmsortens försäkringsbolag.

Försäkringsbolaget stämde därefter Trafikverket på drygt 1 miljon kronor.  

Trafikverket vann i första instans; Mark- och miljödomstolen. Visserligen ansåg domstolen att Trafikverket skulle betala en del av de extrakostnader som uppstått på grund av läckaget. Dock bara under januari och halva februari. Och eftersom försäkringsbolaget inte fick rätt till hela sitt krav ansåg rätten att bolaget också skulle stå för alla rättegångskostnader. 

Stockholmsortens försäkringsbolag överklagade till Mark- och miljööverdomstolen – och fick också rätt. Av domen från den 4 maj framgår att domstolen anser att det var motiverat att stoppa  verksamheten vid Tullinge Vattenverk ända fram till mitten av april, då konsultrapporter kunde visa att faran var över. 

Försäkringsbolaget ska därför få ytterligare ersättning från Trafikverket som dessutom ska stå för rättegångskostnaderna. 

Stockholmsortens försäkringsbolag bildades 2008 och fungerar som captivebolag för 21 kommuner i Stockholms län. År 2016 hade man premieintäkter på 55,1 (55,4) miljoner kronor och det försäkringstekniska resultatet uppgick till 7,2 (13,8) miljoner kronor. Diskussioner pågår om att utvidga samarbetet med fyra kommuner i länet som ännu inte ingår i ägarkretsen.  

Här kan du som är Premiumkund läsa hela domen från Mark- och miljööverdomstolen!