Etikett: Storbritannien

Omocom kan erbjuda försäkringar även i Storbritannien

Insurtechbolaget Omocom meddelar att man nu har fått tillstånd att erbjuda försäkringslösningar i Storbritannien. 

Storbritannien blir därmed den 14:e marknaden i Europa som Omocom är verksamt på. Sedan tidigare erbjuder man försäkringar i Sverige, Portugal, Polen, Norge, Nederländerna, Italien, Frankrike, Finland, Spanien, Tyskland, Danmark, Belgien och Österrike.

Det tillstånd som Omocom hittills har fått i Storbritannien är en temporär licens i väntan på att bolagets ansökan om fullständigt tillstånd har behandlats.

Omocom fokuserar på försäkringslösningar kopplade till delningsekonomin. Idén bakom försäkringslösningarna är att de ökar konverteringsgraden eftersom de sänker tröskeln för konsumenter att köpa eller hyra varor.