Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

20 år sedan dotcom-kraschen — och det är nu det händer!

KrönikaFör ganska exakt 20 år sedan drabbades världens aktiebörser av dotcom-kraschen.

I Sverige rasade värdet på dåtiden hajpade internetbolag — som Framfab, Spray, Icon Medialab — ned i källaren.

Vid sidan av de mest kända dotcom-bolagen fanns också en rad försök att dra igång internetbaserade försäkringstjänster. Någon som i dag minns varumärken som Goodguy, Netviq och Jahaya?

När kraschen var ett faktum, pekade förståsigpåarna finger och lyfte fram på det orimliga i de tidigare värderingarna av dåtidens internetbolag.

Och visst fanns det överhajpade bolag. (Tänk boo.com.)

Men i dag  är det inte längre någon som skrattar åt digitala storsatsningar.

Internetjättar som Facebook, Google och Amazon dominerar bland världens rikaste och högst värderade företag. När marknaden finns där på riktigt — alla har bredband och alla gör sina affärer via mobilen — spirar de kreativa satsningarna på digitala försäkringstjänster på nytt. Det är nu det händer på allvar!

För några veckor sedan hade jag glädjen att vara moderator för en paneldebatt i insurtechdelen av Sthlm Fintech Week. På scenen fanns under dagen företrädare några av de mest intressanta insurtechbolagen just nu, som Omocom, Hiotlabs och Easy Peasy.

En av paneldeltagarna slängde ut en fråga till publiken: Hur många av de seminariebesökarna — det var flera hundra personer på plats — kom från någon av de fyra stora svenska dominanterna inom skadeförsäkring?

En skog av händer sträcktes upp … not. I själva verket fanns där ingen deltagare från vare sig Länsförsäkringar, Folksam, If eller Trygg-Hansa. I alla fall ingen som vågade ge sig till känna.

De hade säkert ännu viktigare saker för sig än att vara på plats just där just då.

Men nog känns det lite symptomatiskt för hur de svenska försäkringsjättarna fortfarande tänker när det gäller utmaningarna från insurtechbolagen.

* * * * *

Med detta sagt kan konstateras att de traditionella svenska skadebolagen uppenbarligen gör saker och ting väldigt rätt just nu.

När RSA presenterade sitt 2019-bokslut framgick det att Trygg-Hansa lyckats pressa sitt combined ratio ytterligare, ned till 75 procent. Med andra ord: En av fyra intäktskronor i försäkringsrörelsen är ren vinst. Trygg-Hansa står — igen — för en nästan osunt hög andel av RSA:s samlade resultat i försäkringsrörelsen med nästan två tredjedelar av koncernens vinst.

På många sätt imponerande! Och det fascinerande i sammanhanget är att konkurrenten If faktiskt under fjärde kvartalet förra året lyckades ännu bättre med sin svenska verksamhet — som sänkte sitt combined ratio till 74,4 procent!

Med de nyckeltalen — undra på att man inte fokuserar på ynkligt små insurtechutmanare.

* * * * *

Så var det det där med Corona.

Just nu tycks det råda allt annat än konsensus kring vad virussmittan får för konsekvenser på kort och lång sikt.

Smittspridningen är på att avta, deklarerar en expert. Vi har bara sett början av pandemin, varnar en annan.

När detta skrivs har Stockholmsbörsen på några veckor rasat i storleksordningen 15 procent. Och samma sak här — experterna är så oeniga de kan bli. Tidernas köpläge — eller förskalvet till en omfattande global krasch?

En sak tycks i alla fall säker — i en värld där många är tveksamma till att resa utomlands och tveksamma till att besöka platser där många människor finns samtidigt så bör de digitala tjänsterna bli vinnare.

* * * * *

En av de mest uppmärksammade händelserna i pensions-Sverige i veckan var att pensionsgruppen kom överens om att försöka upprätthålla det så kallade ”respektavståndet” med hjälp av ett inkomstpensionstillägg på max 600 kronor, inledningsvis finansierat över statsbudgeten.

Nu tycks det ha rått ganska stor enighet i gruppen om vikten av respektavstånd i pension mellan renodlade garantipensionärer och dem som har jobbat hela livet. Oenigheten gällde mest finansieringen.

Den verkligt hårda nöten att knäcka det här året för gruppen blir förmodligen istället hur man ska hantera utredningsförslaget om förändringarna av premiepensionen.

* * * * *

Ha nu en riktigt härlig helg — på återseende!

6 mars, 2020
Gunnar Loxdal