Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Om SEB Trygg Liv Gamla och sänkningen av återbäringen

KrönikaSEB Trygg Liv Gamla var först ut med att berätta om en nedjusteringar av återbäringsräntan, med hänsyn till effekterna av corona-krisen. Återbäringen sänks av försiktighetskäl från 5 till 0 procent.

Det var ett välgörande besked! Förmodligen har bolagets kunder väldigt stor förståelse för åtgärden.

Det lär inte heller vara det sista beskedet om en återbäringssänkning från ett tradlivbolag som vi får ta del av under våren.

Samtidigt kan jag inte låta bli att reflektera över den relativa oförmågan att tala klarspråk till kunderna.

”Sänkningen av återbäringsräntan innebär att kundernas försäkringskapital i Gamla Liv slutar växa”, heter det i informationen från Gamla Liv.

Ja, det är riktigt.

Men problemet är faktiskt lite större än så. För med en återbäringsränta på 0 procent, kommer försäkringskapitalet nämligen att krympa. 

Detta eftersom återbäringsräntan på 0 procent avser återbäringen före avdrag för kostnader och skatt.

Alldeles säkert har de allra flesta kunder stor förståelse för att kapitalet krymper något, när börserna världen över har rasat med enorma värden. Men det beskedet lämnar in Gamla Liv till kunderna, i alla fall inte i den information som publicerats hittills från bolaget om återbäringssänkningen.

Nu kommer kunderna istället att märka detta the hard way, genom att försäkringsbeloppet på försäkringsbeskeden framöver kommer att bli lägre och lägre — under förutsättning att 0-räntan kvarstår. Bidrar det till ökat förtroende och ökad förståelse bland kunderna?

Så vad är problemet med att tala klarspråk?

* * *

Noterar till min glädje att känslan är att folk börjar tröttna på corona-krisen på allvar.

Det är naturligtvis inte bra om någon samvetslöst bryter mot rekommendationer för att minska smittspridningen.

Men det börjar trots allt kännas som om det är möjligt att fokusera även på andra saker än corona-bekämpning och omedelbar krishantering.

Visst är det uppenbart att krisen slår hårt och kommer att slå ännu hårdare mot hela samhället, med ökade påfrestningar i vården och med konkurser och radikalt stigande arbetslöshet.

Men känslan de senaste dagarna är ändå att det går att känna visst hopp inför framtiden, inte bara dysterhet inför corona-nuet. Minns var du läste det först!

* * *

Inget svenskt skadeförsäkringsbolag har hittills tagit bladet från munnen och offentliggjort sina kalkyler av hur corona-krisen påverkar ekonomin.

Börsnoterade danska Tryg-koncernen däremot, där Moderna ingår, gav under veckan sin prognos för effekterna av corona-krisen på årets resultat. Och paradoxalt nog ser det ut som om effekten blir positiv! I varje fall när det gäller utfallet av försäkringsrörelseresultatet, finansrörelsen påverkas förstås bara negativt.

Förklaringen är i första hand att de minskade skadekostnaderna som gäller tillgreppsbrott av olika slag är högre än ökningen av skadekostnadsökningen för bland annat reseförsäkringen.

Om slutsatserna i Tryg är applicerbara på hela skadeförsäkringsbranschen, betyder det att vi kan se fram emot ännu ett rekordår för den svenska skadeförsäkringsbranschen!

Men på lite längre sikt är det givetvis inte positivt för någon om corona-krisen leder oss in i en långvarig depression med hög arbetslöshet och låga investeringar.

27 mars, 2020
Gunnar Loxdal