Etikett: Ann Sommer

Länsförsäkringar deltar i FN-projekt om klimatrisker

Länsförsäkringar är ett av de 16 försäkringsbolag globalt som deltar i FN:s pilotprojekt kring klimatrisker i försäkringsbranschen. Avsikten är att projektet ska leda till metoder och modeller för hur framtida klimatscenarier påverkar försäkringsbranschen. 

Pilotprojektet drivs genom FN:s miljöprograms finansiella initiativ, UNEP-FI. De försäkringsbolag som deltar har undertecknat FN:s principer för hållbar försäkring. Projektet stödjer de rekommendationer som har tagits fram av Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD.

Enligt planerna ska projektet pågå ett år innan resultatet offentliggörs.

– Genom vår medverkan bidrar vi till nya metoder och angreppssätt för modellering av hur försäkringsbranschen påverkas av klimatförändringar. Dessutom får vi möjlighet att byta erfarenheter och få bättre förståelse för klimatrisker i ett globalt perspektiv tillsammans med andra ledande försäkringsbolag säger Ann Sommer, VD för Länsförsäkringar Sak, i en presskommentar.

Det här är de andra deltagarna i projektet: Allianz (Tyskland), AXA (Frankrike), IAG (Australien), Intact (Kanada), MAPFRE (Spanien), MS&AD (Japan), Munich Re (Tyskland), NN Group (Holland), QBE (Australien), Sompo Japan Nipponkoa (Japan), Storebrand (Norge), Swiss Re (Schweiz), TD Insurance (Kanada), The Co-operators (Kanada) och Tokio Marine & Nichido (Japan).

Ann Sommer diskuterar hållbarhet på FN-möte i New York

Ann Sommer, vd på Länsförsäkringar Sak, representerar Länsförsäkringar vid FN:s möte för näringslivet, UN Private Sector Forum, den 18 september. Hon kommer att företräda företaget i ett rundabordssamtal om finanssektorns roll för Agenda 2030-målen. 

Temat för näringslivsforumet är hur finanssektorns aktörer i ännu högre grad kan verka som en katalysator för hållbar tillväxt och bidra till att nå Agenda 2030, det vill säga de hållbara utvecklingsmålen som antogs av FN år 2015.

Länsförsäkringar ABs sakförsäkringsbolag var i december 2016 det första svenska sakförsäkringsbolag som skrivit under FNs principer för försäkringsbranschen, Principles for Sustainable Insurance, PSI.

– Försäkring är ett viktigt verktyg för ett långsiktigt hållbarhetsarbete och det är fantastiskt att vi nu får möjlighet att påverka hållbarhetsfrågorna globalt via FN och de initiativ vi skrivit under. Att få företräda länsförsäkringsgruppen och delta i samtal om vår planet och vårt arbete för en tryggare framtid för våra kunder är stort, säger Ann Sommer i en presskommentar.

Dagen efter rundabordssamtalet deltar Ann Sommer i en paneldiskussion som även den arrangeras av FN, som en del av Sustainable Investment Forum. Fokus för diskussionen är klimatanpassning och hur offentlig och privat sektor tillsammans med investerare kan initiera fler samarbeten för att nå de globala hållbara utvecklingsmålen.

Länsförsäkringar Sak ska bli hållbart – först i Sverige med PSI-avtal

Länsförsäkringar Sak är nu först i Sverige med att underteckna principerna för FN:s principer för hållbarhet i försäkringsbranschen – PSI. 

– Nu tar vi ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet. Att skriva under PSI ligger i linje med tidigare beslutade initiativ inom Länsförsäkringar. PSI ger en stark signal om att vi tar hållbarhetsarbetet på allvar och det ger oss möjlighet till påverkan och samarbeten via FN, säger Ann Sommer, vd för Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, i ett pressmeddelande.

PSI står för Principles for Sustainable Insurance och beskrivs som det största internationella samarbetsinitiativet mellan FN och försäkringsbranschen. PSI lanserades 2012 och består av fyra principer som omfattar hela värdekedjan för att bidra till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Vid undertecknandet av PSI åtar sig bolaget att jobba i enlighet med principerna och skicka årliga rapporter som sitt arbete.