Tagg: HDI Global

Inter Hannover blir HDI Global Specialty — Mats Westerborn ny VD

Inter Hannover —  med omfattande verksamhet i Sverige — har bytt namn till HDI Global Specialty. Namnbytet sker efter en ägarförändring i där HDI Global nu har en aktiemajoritet av bolaget. I samband med detta har den svenska filialen också fått en ny VD: Mats Westerborn. 

Bakgrunden till namnbytet är att de båda försäkringskoncernerna Hannover Re och HDI Global — som båda ingår i den tyska Talanx-gruppen — har beslutat att samordna sina specialförsäkringsaktiviteter i ett bolag. Det nya bolaget, HDI Global Specialty, har verksamhet i sex länder globalt: Tyskland, Sverige, Kanada, Australien, Italien och Storbritannien. HDI Global äger 50,2 procent av det nya bolaget och Hannover Re resterande 49,8 procent.

I Stockholm arbetar HDI Global Specialty bland annat med flygförsäkring, marinförsäkring, transportförsäkring och politisk risk-försäkring. Dessutom är bolaget försäkringsgivare bakom framgångsrika agenturer som Svedea och Hedvig i Sverige.

Som en konsekvens av namnbytet på bolaget i Tyskland har den svenska filialen ändrat namn HDI Global Specialty SE, Sverige Filial. Filialens namn var tidigare International Insurance Company of Hannover SE, Sverige filial. 

Thomas Barenthein har tidigare varit VD både för Hannover Res och InterHannovers Sverigefilialer. I samband med förändringen får HDI Global Specialty-filialen Mats Westerborn som ny VD. Mats Westerborn har arbetat inom Hannover Re, och sedan InterHannover, sedan 2009. Han har närmast tidigare varit ansvarig för InterHannovers flygförsäkringsavdelning i Stockholm. Thomas Barenthein kvarstår som VD för Hannover Res filial i Stockholm.

SABO Försäkrings AB fick tillstånd för beståndsöverlåtelse

Den 6 juli registrerades att SABO Försäkrings AB, SABOF, fått tillstånd för överlåtelse av försäkringsbestånd till HDI Gerling-koncernen av befintliga byggfelsförsäkringar

Tidigare i år ansökte bolaget om Finansinspektionens tillstånd att verkställa ett avtal som innebär att SABO Försäkring överlåter hela sitt kvarvarande försäkringsbestånd till HDI Global SE. Via sitt kontor i Köpenhamn erbjuder HDI Global SE bland annat byggfelsförsäkring på den svenska marknaden. När det gäller byggfelsförsäkring i Sverige samarbetar HDI Global med Cunningham Lindsey Sweden. HDI Global SE ingår i den tyska HDI Gerling-koncernen som sedan tidigare har ett koassuransavtal med SABOF.

 

Tidigare har meddelats att SABOF avser att helt avveckla befintliga försäkringsengagemang som riskbärare, och därefter återlämna försäkringskoncessionen. Detta hindrar inte att bolaget kan vara verksamt inom administration och förmedling av försäkringar. En beståndsöverlåtelse genomfördes förra året till Gjensidige av fastighetsförsäkrings- och ansvarsförsäkringsaffären. Tidigare hade SABOF ett avtal om koassurans med Vardia, sedermera Gjensidige. 

Bolaget bildades 1993 och har meddelat försäkring i huvudsak till kommunala bostadsföretag som också utgör Sabos medlemmar. Man har i dag 92 ägare bland kommunala bostadsföretag varav Sabo är störst.

Under år 2017 hade SABOF premieintäkter på 1,3 (4,8) miljoner kronor. Det tekniska resultatet uppgick till 7,6 (-6,2) miljoner kronor, framförallt tack vare en positiv avveckling av bolagets IBNR-reserv. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 3,1 (0,0) miljoner kronor.

Av bolagets årsredovisning för 2017 framgår att man under 2018 avser att – utifrån företagets ägarbild och SABO-företagens framtida försäkringsbehov – kommer att ta beslut om bolagets framtida inriktning. 

SABOF överlåter sitt kvarvarande försäkringsbestånd till HDI Global

SABO Försäkrings AB har ansökt om Finansinspektionens tillstånd att verkställa ett avtal som innebär att SABO Försäkring överlåter hela sitt kvarvarande försäkringsbestånd till HDI Global SE.

HDI Global SE är ett europeiskt industriförsäkringsbolag i den tyska HDI-Gerling-koncernen. Via sitt Köpenhamnskontor erbjuder man bland annat byggfelsförsäkring på den svenska marknaden. HDI Global samarbetar med Cunningham Lindsey Sweden när det gäller byggfelsförsäkring i Sverige. 

SABOF är under avveckling, och har tidigare beslutat att avveckla befintliga försäkringsengagemang som riskbärare, och därefter återlämna försäkringskoncessionen. 

Under förra året beslutade SABO Försäkring att överlåta sitt försäkringsbestånd av fastighetsförsäkring till Gjensidige. Avtalet om beståndsöverlåtelsen godkändes vid en extra bolagsstämma i SABOF den 21 april.

Sabo Försäkring bildades 1993. Bolaget har meddelat försäkring i huvudsak till kommunala bostadsföretag som också utgör Sabos medlemmar. Man har i dag 92 ägare bland kommunala bostadsföretag varav Sabo är störst, och ett 60-tal företag som kunder.

Bolaget har de senaste åren uppvisat förluster. Av SABO Försäkrings AB:s årsredovisning för 2016 framgår att premieintäkterna ökade något till 4,8 (4,7) miljoner kronor. Det tekniska resultatet efter skatt låg på –6,2 (–1,6) miljoner kronor framförallt beroende på ökade skadekostnader.