Etikett: Richard Gröttheim

—2,7 procent i avkastning förra året för Sjunde AP-fondens AP7 Såfa

Under förra året var avkastningen för Sjunde AP-fondens ickevalsalternativ AP7 Såfa negativ: — 2,7 procent. Avkastningen är trots allt något bättre än den genomsnittliga privata fonden i premiepensionssystemet som backade med —2,9 procent, framgår det av en artikel från TT.

AP7 Såfa har i dag omkring 475 miljarder kronor under förvaltning. Siffran —2,7 procent förra året kan jämföras med en uppgång på 16 procent för år 2017. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan 2010 har varit 13,4 procent.

– 2018 var, framför allt under den senare delen, ett mer turbulent år. Att vi backar lite grann i den miljön är inte konstigt, säger Sjunde AP-fondens VD Richard Gröttheim i en kommentar till TT.

AP7 Såfa har en så kallad hävstång som innebär att fonden kan låna pengar för att köpa aktier, vilket är en anledning till att fonden kan uppvisa bättre avkastning än många andra fonder de är som börsen går uppåt. Hävstången har minskat den senaste tiden och uppgår i dag till 15 procent.

– Börserna har globalt sett gått ner, men vi har klarat oss bättre, dels för att vi har en diversifierad portfölj, dels för att valutakursen har varit med oss och bidragit positivt till vårt resultat, säger Richard Gröttheim i sin kommentar till TT.

Här hittar du hela artikeln från TT.

SPP och AP7: Vi vill investera i kommunernas vattennät!

Pensionsfonder som SPP och Sjunde AP-fonden borde släppas in för investeringar i kommunernas vatten- och avloppsnät. Det skriver SPP:s VD Staffan Hansén och Sjunde AP-fondens VD Richard Gröttheim i en gemensam debattartikel i Dagens Industri i dag. 

Artikelförfattarna pekar på att investeringarna i de kommunala VA-näten är eftersatta i dag. Det skulle behövas miljardinvesteringar för att säkra näten inför framtiden. 

Samtidigt finns en rad aktörer på kapitalmarknaderna – inte minst pensionsbolag – som är intresserade av att investera i hållbar utveckling. I artikeln talar man om möjligheten att ge ut gröna obligationer för hållbara investeringar i VA-nät – något som inte förekommer i dag. 

Det borde gå att kombinera investeringsbehovet i hållbara vatten- och avloppslösningar med investeringsviljan från kapitalmarknaderna, menar artikelförfattarna – som har initierat en förstudie kring detta som presenteras i dag den 15 november på ett riksdagsseminarium.

I studien pekas på flera faktorer bakom att allt för litet händer på detta område i dag. Men pekar på låg medvetenhet om riskerna hos beslutsfattare, ett motstånd bland beslutsfattarna mot att höja VA-taxor och en tveksamhet till att öka lånebördan i kommunerna. 

– Sannolikt behöver de svenska kommunerna nationell samordning och stöd för att klara utmaningen som den sönderfallande vatteninfrastrukturen innebär. Det handlar om långsiktiga satsningar som kräver specialistkompetens och sträcker sig över många mandatperioder. Men när besluten är tagna bidrar vi gärna med finansieringen, skriver artikelförfattarna i sin slutkläm.

Här kan du läsa hela debattartikeln från Sjunde AP-fondens VD Richard Gröttheim. 

Alecta ordnade diskussion om kapital och hållbarhet

Alecta ordnade i går en halvdagsseminarium med paneldebatt på temat kapitalplaceringar och hållbarhet. Bland de som deltog i debatten var FI:s generaldirektör Erik Thedéen, finansmarknadsminister Per Bolund, och Richard Gröttheim, VD för Sjunde AP-fonden. 

I fokus för debatten stod en interimsrapport som EU:s High Level Expert Group on Sustainable Finance publicerat nyligen.

Magnus Billing, VD för Alecta, är ende svensk deltagare i EU:s High Level Expert Group.

Syftet med mötet var bland annat att inhämta synpunkter från nordiska intressenters bidrag till den slutgiltiga rapporten som publiceras i början av 2018.

 

Sjunde AP-fonden satsar på småbolag och Kina

Sjunde AP-fonden kommer framöver att satsa på småbolag och på tillväxtmarknader, som Kina och Indien. Det skriver Dagens Nyheter i dag i en intervju med fondens VD Richard Gröttheim

Andelen placeringar i tillväxtmarknader kan öka från dagens tio procent till cirka 15–16 procent, säger Gröttheim i intervjun.

Tanken är också att risknivån i fonden ska sjunka utan att avkastningen minskar. Bland annat ska fondens hävstång minskas från 150 till 125 procent.

Även avgifterna ska ned. Richard Gröttheim menar att fondens avgift kan sjunka inom några år från dagens 0,11 procent till 0,07–0,08 procent per år.