Etikett: ulla andersson

V vill stoppa rörliga ersättningar i AP-fonderna

Stopp för rörliga ersättningar i de svenska AP-fonderna, kräver nio vänsterpartister i en riksdagsmotion. I motionen framförs också att AP-fonderna bör få äga en större andel av börsnoterade bolag än vad som tillåts i dag. 

Första namnet på motionen är riksdagsledamoten Ulla Andersson som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Riksdagsmotionen föranleds av förslaget om ändrade regelverk för placeringarna i buffertfonderna AP1-4. I huvudsak ställer sig motionärerna bakom propositionen, men har ytterligare några förslag som man vill se genomförda:

Stopp för rörliga ersättningar! Motionärerna skriver att förutom VD och övrig fondledning har de flesta anställda i AP-fonderna rörliga ersättningar utöver sina fasta löner.

– Dessa ersättningssystem riskerar att leda till spekulation och mer riskfyllda placeringar. Ett förbud mot rörliga ersättningar i AP-fonderna bör införas, menar de vänsterpartister som står bakom motionen.

Större inflytande i börsbolagen! I dag kan en AP-fond inte äga mer än 2 procent av ett svenskt börsbolag, och får inte rösta för mer än 10 procent av röstetalet. De gränserna borde höjas, menar motionärerna.

– För att kunna använda AP-fonderna som en del i en strategisk näringspolitik bör dessa gränsvärden höjas. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen, heter det i motionen.

Högre kraven på miljö och etik. Ett krav på miljömässiga och etiska hänsyn i placeringarna bör ha samma vikt som målet om god avkastning, menar motionärerna som också bland annat kräver ett förbud mot investeringar i fossilindustrin.