Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Häpnadsväckande förvirring kring styrelseposterna i två tunga livbolag

Louise Sander och Lars Rohde — aktuella i veckan när det gäller styrelseposter i svenska livbolag.

KrönikaUnder den gångna veckan har det inte mindre än två gånger utbrutit förvirring kring informationen om styrelsesammansättningen i stora livbolag.

* * * * *

Först ut var Handelsbanken, som informerade om att bankens avgående kommunikationschef Louise Sander skulle lämna styrelsen för Handelsbanken Liv, det bolag där hon tidigare varit VD.

I samma veva underströk banken att understryka att hon lämnat sin post som kommunikationschef på bankens initiativ redan den 9 januari. Banken gav även Louise Sander en rejäl känga genom att meddela att ”Som vd Michael Green nämnde på presskonferensen den 4 januari är kommunikation ett område där banken har en mycket stor förbättringspotential.” 

Louise Sander dementerade omedelbart att hon entledigats på initiativ av Handelsbanken. Till saken hör också att banken informerat internt om att hon slutat självmant som kommunikationschef.

Hanteringen väcker flera frågor:

  • Vad kan egentligen ha hänt som får den vanligtvis välpolerade Handelsbanken att kasta sin tidigare kommunikationschef under bussen med formuleringen om ”mycket stor förbättringspotential”? 
  • Vad är skälet till banken inte offentliggjorde Louise Sanders avgång redan den 9 januari? (Normalt meddelar börsbolag omedelbart när det sker förändringar i företagsledningen.)
  • Hur kommer det sig att banken först hävdar internt att Louise Sander slutade på eget initiativ och sedan går ut offentligt med att entledigandet skett på bankens initiativ?

Det är inte utan att man kan hålla med om yttrandet att kommunikation är ”ett område där banken har en mycket stor förbättringspotential”.

Fast kanske inte på det sättet som bankens ledning avsåg.

* * * * *

Därefter var det dags för förvirringen kring Alectas nya styrelseordförande.

Bara en vecka efter det att bolagets beredningsnämnd — valberedningen — meddelat att Lars Rohde skulle föreslås till ny styrelseordförande, drog man tillbaka sitt förslag. Beredningsnämnden motiverade detta med att det kommit till bolagets kännedom att han var på väg att tacka ja till en styrelsenominering i ett bolag som uppfattades som en konkurrent till Alecta. Beredningsnämnden poängterade också att han inte informerat Alecta om dessa planer.

”Det är beklagligt att Rohde inte i tid delgivit oss uppgiften om att han varit involverad i en styrelseprocess i ett bolag vars verksamhet utan tvekan uppbär likheter med Alectas”, sade beredningsnämndens ordförande Kenneth Bengtsson i ett skarpt uttalande.

Dagen därpå offentliggjordes att det bolag det rörde sig om var Nordea, vars svenska livbolag är valbart i ITP-planen både för tradförsäkring och fondförsäkring. Känns inte som en orimlig tanke att det är något av en konkurrenssituation.

Istället föreslog beredningsnämnden Carina Åkerstam som ny ordförande.

Om detta kan man reflektera att det tycks häpnadsväckande att Lars Rohde inte ställt sig frågan om lämpligheten att sitta i styrelserna för två bolag som konkurrerar inom ett område som i vart fall för Alecta är helt centralt, och häpnadsväckande att han valt att inte föra en dialog med Alectas beredningsnämnd om hur den såg på saken.

Sedan kan man förstås också ställa sig frågan om det inte vid rekryteringsprocesser av detta slag borde ingå att tydligt informera kandidater om att man självklart inte kan ingå i styrelsen för liknande bolag, och man är skyldig att omedelbart informera om andra tilltänkta uppdrag oavsett bolag. Istället var beredningsnämnden och searchfirman i detta fallet uppenbarligen så naiva att man utgick från att möjliga ordförandekandidater med tunga CV:n skulle ha omdöme nog att förstå sådana grundläggande förutsättningar på egen hand. Vilket

Man kan konstatera att Alecta inte har haft någon stor lycka med att rekrytera danskar.

I december 2022 tillträdde ATP:s tidigare Henrik Gade Jepsen som ny kapitalförvaltningschef till Alecta. Det bar sig dock inte bättre än att han blev långvarigt sjukskriven på grund av följdsjukdomar efter Covid. Med tanke på krisen våren 2023 när det gäller Alectas investeringar i amerikanska banker med mera, kan man i efterhand göra betraktelsen att det var en extra olycklig tidpunkt för sjukskrivning av kapitalförvaltningschefen hos Sveriges största kapitalförvaltare, ifall det nu skulle kunna anses finnas lämpliga tidpunkter för detta.

Det är naturligtvis helt och hållet en slump att två rekryteringar av danskar med bakgrund i pensionsjätten ATP har gått åt skogen. Lars Rohde verkar ha uppvisat ett mindre gott omdöme när han inte omedelbart informerade Alecta om sitt möjliga uppdrag i Nordeas styrelse. Henrik Gade Jepsen kan förstås inte lastas för sin sjukskrivning.

Men eventuellt kommer Alecta att tänka sig för mer än en gång innan man letar på andra sidan Öresund efter spetskompetens till tunga poster.

1 februari, 2024
Gunnar Loxdal