Etikett: Lars Nordstrand

Movestic växte till 3,6 miljarder kronor i premieinkomst 2016

Det går framåt för Movestic Liv & Pension. Under förra året ökade premieinkomsten inom fondförsäkring med 4 procent till 3,6 miljarder kronor. Samtidigt steg resultatet före skatt till 105,4 miljoner kronor från 86,6 miljoner kronor 2015, skriver bolaget i en kommuniké nu på morgonen.  

Movestics förvaltade kapital ökade med 15 procent, jämfört med 2015, till 27,9 miljarder kronor.

Solvenskvoten enligt Solvens 2 uppgick till 148 procent.

Bolaget beskriver också att man nu är fjärde största bolag totalt på tjänstepensionsmarknaden och tredje största bolag med 13,2 procents marknadsandel inom segmentet rådgiven fondförsäkring.

– Vi har satsat hårt på den förmedlade tjänstepensionsmarknaden. Det är glädjande att företagen och deras anställda i stor utsträckning valt Movestic som leverantör till sina tjänstepensionslösningar. I nuläget finns vi endast med på ett begränsat antal valcentralsplattformer, men på sikt kommer vi att öka vårt engagemang inom detta segment för att kunna erbjuda fler anställda bra pensionslösningar, säger Lars Nordstrand, VD för Movestic, i en presskommentar.

Movestic lanserar nya försäkringspaket via Internet

Movestic Liv & Pension meddelar i dag att man börjar sälja livförsäkring och sakförsäkring via sin hemsida. Dessutom lanserar man tre försäkringspaket för olika livsskeden. 

Livförsäkringarna är Movestics egna. Sakförsäkringarna levereras i samarbete med Vardia, som under förra året förvärvades av Gjensidige.

Movestic har även tagit fram tre försäkringspaket, utformade för att passa olika livsskeden.

– När Movestic startade år 2000, då Moderna försäkringar och Moderna Liv & Pension, hade vi både ett sak- och ett livförsäkringsben. År 2008 separerades bolagen och sedan dess har Movestic erbjudit spar- och trygghetslösningar. När vi nu återigen erbjuder sakförsäkringar sluts cirkeln. Vi vill hjälpa våra kunder att göra smarta val för ett aktivt liv. Därför har vi handplockat och paketerat ett urval av smarta försäkringslösningar för olika delar av livet. Det ska vara enkelt att ha ett bra skydd, säger Lars Nordstrand, VD på Movestic, i en presskommentar.

• De livförsäkringsprodukter som erbjuds via hemsidan är livförsäkring, olycksfallsförsäkring och allvarlig sjukdomsförsäkring. 

• De sakförsäkringsprodukter som säljs i samarbete med Vardia/Gjensidige är bilförsäkring, hemförsäkring och villa-/hemförsäkring. 

• Försäkringspaketen är: Singel – med en hem- och olycksfallsförsäkring, Partner med liv-, olycksfalls- och allvarlig sjukdomsförsäkring och Familj med olycksfalls-, liv-, allvarlig sjukdoms- och barnolycksfallsförsäkring. 

Movestic i nytt avtal med Itello – digitaliserar spar- och trygghetsprodukter

Itello meddelar att man tecknat ett nytt flerårigt samarbetsavtal med Movestic. Avtalet gäller automatisering och digitalisering av sparprodukter och trygghetsförsäkringar.

Samarbete mellan Itello och Movestic inleddes 2008. Movestic implementerade då Itellos affärssystem Inca för hantering av tjänste- och avtalspensioner.

Avsikten nu är att föra in fler av Movestics verksamhetsområden på Inca-plattformen för att ytterligare automatisera och digitalisera Movestics affärsprocesser.

– Movestic ser fram emot ett utökat samarbete med Itello. Vi var ett av de första bolagen att välja Inca och det är glädjande att se Inca och Itellos utveckling de senaste åren. Med Itello som partner och Inca som plattform har vi en stabil teknisk grund att stå på som ger oss möjlighet att fortsätta utveckla vår affär, säger Lars Nordstrand, VD på Movestic, i ett pressmeddelande.

– Både Movestic och Itello har haft en intressant utveckling under de senaste åren. Movestic är en av utmanarna till de etablerade aktörerna och vi är mycket glada över att få ett fortsatt och fördjupat förtroende att vara en strategisk partner till Movestic. Samarbetet kring att utveckla Movestics tjänster för sparande och riskförsäkringar stärker båda bolagen, säger Per Agélii, VD på Itello.

Movestic får en ny syster: Legal & General Nederland

Chesnara – moderbolag till Movestic – betalar 160 miljoner euro för att förvärva Legal & General Nederland. Bolaget har en portfölj omfattande 170 000 försäkringar och ett förvaltat kapital om 2,2 miljarder euro.

Säljare är Legal & General Group plc som har en uttalad strategi att fokusera på sin verksamhet i Storbritannien och USA. 

– Det är positivt att våra ägare väljer att expandera i den riktning Movestic befinner sig. Chesnara är en optimal ägare med sin finansiella styrka och offensiva strategi. Styrelsen består av ledamöter med lång och kvalificerad erfarenhet från försäkringsbranschen som vet hur man får kundernas sparande att växa, säger Lars Nordstrand, vd för Movestic, i en presskommentar.

Chesnara är ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Chesnara driver sedan tidigare bland annat Waard Group i Nederländerna. 

Investeringar i livförsäkringsverksamheter är ett av Chesnaras tre uttalade fokusområden. De andra två handlar om att starta nya verksamheter och att arbeta med lönsam avveckling av verksamheter inom försäkringsbranschen.

Chesnara räknar med att behöva ett kapitaltillskott på 70 milljoner GBP i samband med affären. Förvärvet av Legal & General Nederland kräver godkännande av relevanta myndigheter i Nederländerna och Storbritannien. 

Linnéa Ecorcheville ny VD för Movestic efter Lars Nordstrand

Från sak till liv. Den 1 april nästa år blir Linnéa Ecorcheville ny VD för Movestic Livförsäkrings AB, där hon efterträder Lars Nordstrand som går i pension senare under året. 

Linnéa Ecorcheville är i dag VD för Moderna Försäkringar. Hon har arbetat inom Tryg-koncernen i åtta år i olika befattningar. 

– Det gläder mig att Linnéa Ecorcheville har tackat ja till uppgiften att ta över ledarskapet i Movestic. Lars Nordstrand startade Movestic år 2000 och har med sin starka profil och tydliga ledning utvecklat Movestic till ett av de ledande fondförsäkringsbolagen på marknaden. Linnéa Ecorcheville svarar i alla avseenden upp mot den profil som krävs för att leda och utveckla ett bolag som präglas av entreprenörskap, innovation och en stark företagskultur, säger John Deane, koncernchef i Movestics börsnoterade ägarbolag Chesnara Plc, i ett pressmeddelande. 

Linnéa Ecorcheville är 38 år och har tidigare bland annat arbetat som jurist för Invik, Gernandt & Danielsson och Linklaters. Hon har en juristexamen från Lunds Universitet.

Sedan april förra året är hon även styrelseledamot i Movestic Livförsäkring AB.

– Jag ser fram emot att få vara med och vidareutveckla Movestics unika position och erbjudande på marknaden. Jag har som styrelsemedlem i Movestic fått lära känna verksamheten inifrån och har bland annat fått en stor respekt för den kompetens och det engagemang som finns hos personalen. Jag är övertygad om att min erfarenhet av att ha drivit ett företag med liknande storlek och marknadsposition ger mig goda förutsättningar att tillsammans med alla medarbetare bygga ett ännu starkare Movestic, säger Linnéa Ecorcheville i sin presskommentar. 

Trygs koncernchef Morten Hübbe uttalar sig så här i ett pressmeddelande:

– Linnéa har spelat en central roll och gjort ett stort avtryck under sin tid på Moderna. Hon har genomfört ett viktigt förändringsarbete som gör att Moderna idag har en stark försäljning i eget varumärke och är kända för sin innovationskraft, sina många spännande nischprodukter och för ett unikt digitalt erbjudande på den svenska marknaden,.

– Det är naturligtvis tråkigt för Tryg och Moderna att Linnéa har valt att gå vidare till nya utmaningar. Men jag är samtidigt stolt över att vi har duktiga medarbetare som är eftertraktade i andra bolag.

Rekryteringen av en ny VD för Moderna kommer att inledas inom kort.

Lars Nordstrand kommer att fungera som rådgivare till Movestic fram till den 31 juli då han går i pension.