Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Pensionsgruppens snara död — eller …?

Fellowship of the what-we-in-Sweden-call-det-allmänna-pensionssystemet (fri tolkning av inskription på högalviska). Vad händer framöver med det edsvurna sällskapet som i decennier har fungerat som pensionssystemet väktare?

KrönikaRedan under förra året förutspåddes Pensionsgruppens snara död, inte minst efter de pensionsuppgörelser som gjordes upp helt vid sidan av det allmänna pensionssystemets skara av edsvurna väktare.

Nu har Pensionsgruppens position krackelerat ytterligare i och med regeringsförklaringens formulering om att ”… bjuda in samtliga partier till blocköverskridande samtal om pensionerna.”

Visserligen har det inte sagts officiellt från regeringen att Pensionsgruppens saga är all. Får regeringskansliet säger man att det inte går att ge något besked i frågan ännu. Men med tanke på att partierna utanför pensionsöverenskommelsen i dag har 33 procent av mandaten i riksdagen, jämfört 11 procent när beslutet fattades om dagens allmänna pensionssystem, blir det mer och mer ohållbart att ha kvar samma konstruktion som när pensionssystemet spikades.

Flera riksdagsledamöter har redan interpellerat till regeringen med frågan om vad som händer med förvaltningen av pensionsöverenskommelsen framöver. Hittills har de inte fått svar.

Men låt oss nu hoppas att pensionspopulismen från ömse sidor av blockgränsen under föregående mandatperiod är ett minne blott när riksdagens åtta partier så småningom sätter sig ned för att resonera om framtidens pensioner. Vilket parti blir riksdagens starkaste förespråkare för återställandet av respektavståndet i pensionssystemet? Anyone?

* * * * *

Det händer ibland att vi på Sak & Liv får frågan om antalet låsta artiklar har ökat på sistone.

Svaret är att det är korrekt. Det har publicerats fler låsta artiklar hittills i år än föregående år. Men faktum är att antalet icke låsta artiklar har ökat ännu mer än antalet låsta artiklar. Hittills i år har vi publicerat drygt 1 500 artiklar, 100 fler än förra året vid den här tiden. Antalet låsta artiklar är färre än 50 hittills i år.

Med andra ord är fortfarande minst 97 procent av alla texter öppna för alla läsare. Förmodligen något slags rekord i öppenhet bland mediaföretag i Sverige. Men vi vill helt enkelt så gärna att du ska känna dig varmt välkommen som läsare oavsett om du har ett Premium-abonnemang eller inte!

Ambitionen är att den absoluta majoriteten av texterna även i framtiden i Sak & Liv ska vara öppna för alla — samtidigt som vi vill utveckla Premium-materialet ytterligare framöver. Häng med så får du se!

PS. Låsta artiklar är alltså artiklar som bara är möjliga att läsa för Premium-prenumeranter. Normalt är det artiklar vi lagt ned extra mycket arbete på och gärna vill bjuda våra Premium-prenumeranter på. Premium-prenumeranterna har blivit fler och vi har fått signalen att de efterfrågar ytterligare fördjupande material, både artiklar och bakgrundsmaterial.

* * * * *

Någon som undrar hur det gick med planerna på eventuell flytt av pension som berördes i en tidigare krönika.

Jo, det blev en flytt från det etablerade bolaget till uppstickaren.

En enkel uträkning visade att det ur ekonomisk synvinkel såg rätt likvärdigt ut. Men bristen på proaktivitet — det vill säga att det etablerade bolaget valde att sänka mina avgifter först när jag siktade på att flytta pengarna — gjorde att jag bestämde mig för att lämna det etablerade bolaget. Att man dessutom hänvisade till att det inte var försäkringsbolaget som skulle ha sänkt avgiften utan att en sänkning i så fall skulle ha genomförts av en förmedlare anlitad av ett företag som jag var anställd i för mer än tio år sedan, imponerade inte heller. OK, det kanske är möjligt att förstå affärslogiken i detta, men likväl är det inte i kundens intresse.

Så det blev ett byte. Återstår nu att se hur lång tid det tar att genomföra!

4 november, 2022
Gunnar Loxdal