Etikett: Skanska

LF Stockholm stämmer Skanska efter brand vid Karolinska

Länsförsäkringar Stockholm har inkommit till Stockholms tingsrätt med en stämningsansökan mot Skanska. Skanska krävs på 3 miljoner kronor plus rättegångskostnader, för att genom försummelse ha orsakat en brand vid forskningscentrumet Biomedicum vid Karolinska Institutet i Solna norr om Stockholm. 

Eldsvådan inträffade i september 2016.

Branden startade i en ventilationstrumma vid byggnationen av det nya forskningscentrumet Biomedicum. Troligen orsakades den av att någon kastat ned en glödande fimp i ventilationstrumman, varvid cellplast för isolering fattade eld. Inga personskador uppstod, men branden ledde till att delar av fasaden måste bytas ut och att delar ut huset måste saneras på grund av rökskador. 

En av de entreprenörer som drabbades var Fasadglas Bäcklin AB. Bolaget är försäkringstagare hos Länsförsäkringar Stockholm, som har betalat ut skadeersättning på knappt 3 miljoner kronor. 

Därför kräver nu Länsförsäkringar Stockholm ersättning av totalentreprenören Skanska, som man anser bär skuld till att branden uppstod. Enligt Länsförsäkringar Stockholm har Skanska gjort sig skyldigt till försummelse, genom att man inte gjort något för att förhindra att cigarettfimpar slängdes på fel ställe.

Så här formuleras det i stämningsansökan: 

– Skanskas icke-ingripande har medfört att cigarettfimpar kastats där den lättantändliga och oskyddade cellplasten låg, vilket orsakat att cellplasten antändes med omstämda skada som följd.

Här kan du som är abonnent på Sak & Liv Premium ta del av stämningsansökan.

Trygg-Hansa vann mot Skanska i Högsta domstolen

Högsta domstolen beslutade den 5 juli att Trygg-Hansa inte behöver betala ut försäkringsersättning till Skanska i ett mål som gäller rätt till försäkringsersättning i samband med ett byggprojekt i Norge. Skanska ska därmed ersätta Trygg-Hansa med en halv miljon kronor plus ränta för rättegångskostnad. 

Bakgrunden är den här: 

Byggkonsultföretaget Cremona Construction Consult AB hade en företagsförsäkring i Trygg-Hansa, som omfattade en ansvarsförsäkring. Ett av villkoren var att den som ville utnyttja försäkringen, skulle göra det inom sex månader från att någon gjort gällande ett skadeståndskrav. 

År 2008 avtalade Cremona om att projektera ett byggprojekt i Norge. Men det verkar inte ha gått riktigt enligt plan. För i maj 2009 meddelade byggbolaget Skanska att det var väsentliga fel i projekteringsarbetet. Senare under året hävde Skanska avtalet med Cremona. 

I februari 2010 försattes Cremona i konkurs. I juni samma år riktade Skanska direktkrav mot Trygg-Hansa, under Cremonas försäkringsavtal. Direktkrav av detta slag kan riktas när försäkringstagaren har gått i konkurs. Men kravet kom in för sent, menade Trygg-Hansa.

Skanska gick till domstol, och fick rätt både i tingsrätt och i hovrätt. 

Men Trygg-Hansa överklagade till Högsta domstolen.

Den 5 juli meddelade HD att man går på Trygg-Hansas linje:

Kravet hade inte väckts inom den tid som avtalet krävde. Trygg-Hansa behöver därför inte ersätta Skanska.  

Domstolen var inte enig – referenten och en av HD:s domare anmälde skiljaktig mening. 

Här kan du läsa hela HD:s dom. 

Lena Hök går från Skandia till Skanska

Lena Hök lämnar nu sin tjänst som Hållbarhetschef på Skandia och verksamhetschef för Skandias forskningsstiftelse Idéer för livet. Den 28 augusti börjar hon istället som Senior Vice President Green & Community Investment på Skanska AB.

Lena Hök är även medlem i styrelsen för SIDA och är ordförande för den svenska kommittén för Corporate Responsibility och anti-korruption i den internationella handelskammaren.

– Skanska fokuserar på hållbarhetsområden, som grönt och CI, där vi tror att vi kan påverka mest och bidra på ett positivt sätt till samhället och uppfylla Skanskas löfte om att bygga för ett bättre samhälle. Genom att leverera projekt och fokusera på hur vi genomför dem på ett hållbart sätt för våra anställda, kunder och samhället där vi verkar. Att vara duktiga på hållbarhetsfrågor är en konkurrensfördel men också något som förväntas av oss. Lena har mycket erfarenhet av att framgångsrikt förena hållbarhetsfrågor med affärer och jag ser mycket fram emot att jobba ihop, säger Christel Åkerman, vice vd, Skanska AB, i en presskommentar till rekryteringen. 

KPA Pension bygger 40 nya hyreslägenheter i Malmö

Nästa år går det att hyra en nybyggd lägenhet i Malmö av KPA Pension. KPA och Skanska har påbörjat bygget av 40 hyreslägenheter i Sorgenfri. 

Det planerade bostadshuset blir sex våningar högt och väntas stå klart i maj nästa år.

Det är det första av totalt fem projekt i Malmö som Skanska Hyresbostäder kommer att genomföra tillsammans med Folksamgruppen.

– Det är glädjande att KPA Pension kan bidra till fler hyresbostäder på bostadsmarknaden, samtidigt som vi förvaltar kundernas pensionspengar på ett tryggt och etiskt sätt, säger Lars Johnsson, som ansvarar för Folksamgruppens fastighetsverksamhet, i en presskommentar.

Skanska Hyresbostäder är en nystartad verksamhet som utvecklar och bygger hyresbostäder. Målet är att bygga 600 hyresbostäder om året i hela landet.