Etikett: patent- och marknadsdomstolen

PPM-rådgivare döms att betala 400 000 kr i straffavgift

Premiepensionsrådgivaren SF Pension har dömts av Patent- och marknadsdomstolen att betala 400 000 kronor i marknadsstörningsavgift. SF Pension riskerar också miljonvite om man fortsätter med telefonförsäljning utan att teckna skriftliga avtal.

Det strider mot lagen att sälja premiepensionstjänster med bara ett muntligt ja från en konsument, till exempel vid telefonförsäljning. Utan skriftlig bekräftelse är avtalen ogiltiga. 

SF Pension AB arbetar under varumärken som ”Svenska Fonder” och erbjuder bland annat tjänsten ”Din Pensionskoll”. Bolaget har – trots vad regelverket säger – fakturerat konsumenter för premiepensionstjänster utan att det har funnits några skriftliga avtal. 

Av det skälet beslutade Konsumentombudsmannen i våras att stämma bolaget.

Bolaget döms nu av Patent- och marknadsdomstolen att betala den marknadsstörningsavgift på 400 000 kronor som KO yrkat.

Dessutom riskerar SF Pension AB miljonvite om bolaget fortsätter att skicka fakturor till kunder utan att det finns skriftliga avtal, och om man missar att informera kunderna om att det behövs ett skriftligt avtal för att överenskommelsen ska vara giltig.

SF Pension AB har säte i Kalmar. År 2016 hade bolaget en omsättning på 6,5 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på 0,4 miljoner kronor.  

Här kan du ta del av hela domen. 

JAK Medlemsbank förbjuds att kalla sina lån för räntefria

Patent- och marknadsdomstolen har förbjudit JAK Medlemsbank att kalla sina lån för räntefria, och att skriva att lånen löper utan ränta. 

Målet hade drivits till domstol av Konsumentombudsmannen.  

Domstolen skriver i sin dom att det som banken kallar för lånekostnad, är detsamma som ränta. Därför har vilselett konsumenterna, menar Patent- och marknadsdomstolen. Om JAK inte skulle följa domstolens beslut hotar vite på 2 miljoner kronor.

– Det är viktigt att konsumenterna kan jämföra räntekostnaden för ett lån mellan olika banker. Därför är det missvisande om en bank väljer att kalla räntan för något annat, säger Carolina Andersson, processråd vid KO, i en presskommentar.

JAK har bland annat hänvisat till religionsfriheten eftersom många av bankens kunder av religiös övertygelse inte kan betala ränta. Domstolen anser – i likhet med KO – att en bank inte kan hänvisa till religionsfrihet i detta sammanhang.

Här kan du läsa hela domen!

Advisors PPM-fonder förbjuds ha längre bindningstid än 12 månader

Bindningstiden för Advisors avtal om premiepensionsförvaltning begränsas till maximalt 12 månader. Det är innebörden av en dom från Patent- och marknadsdomstolen. 

Frågan om Advisors förvaltningsavtal har drivits av Konsumentombudsmannen.

Bindningstiden har i vissa fall tidigare uppgått till fem år. KO hävdade att de långa bindningstiderna riskerade att skapa en inlåsningseffekt. Dessutom menade KO att informationen om avtalsvillkoren, via sms eller med länk i bifogat pdf-dokument, inte var i överensstämmelse med lagens krav.

Domstolen gick på KO:s linje när det gäller bindningstiderna. En bindningstid som överstiger ett år ansågs vara oskäligt. Däremot gick domstolen på Advisors linje när det gällde i vilken form avtalsvillkoren förmedlades till kund. 

I sin stämningsansökan hade KO också kritiserat att Advisor varit otydliga när det gällde syftet med samtalet och information om ångerrätten. I flera anmälningar som inkommit till Konsumentverket har det framgått att konsumenter uppfattat att företaget ringde från Pensionsmyndigheten, när syftet egentligen var att sälja en premiepensionsförvaltningstjänst. Även här gick domstolen på KO:s linje.

KO beskriver det som att Advisor fälldes på tre av fyra punkter. Vidtar man inte åtgärder för att komma till rätta med bristerna riskerar Advisor vite på sammanlagt 4 miljoner kronor.

Här kan du ta del av den dom som avser bidningstiden för avtal om premiepensionsfonder. 

Och här hittar du den dom som gäller Advisors information till kunderna. 

Därför genomfördes gryningsräden mot Söderberg och Protector

Konkurrensverket misstänker att vissa försäkringsbolag har fått specialinformation om hur de ligger till i olika försäkringsupphandlingar, och fått möjlighet att ändra sina bud. Det är en del av förklaringen till att KKV fick tillstånd att genomföra sina gryningsräder tidigare i veckan.  

Tidigare i veckan skakades försäkringsbranschen av informationen om att Konkurrensverket utreder misstänkt otillåtet samarbete vid försäkringsupphandlingar. Misstankarna riktar sig mot företag i Söderberg & Partner-gruppen och mot försäkringsbolagen AIG och Protector. 

Efter domstolsbeslut genomförde KKV i tisdags så kallade gryningsräder mot flera av de misstänkta företagen. Söderberg & Partners har i sin pressinformation meddelat att man samarbetar fullt ut med myndigheterna i ärendet. 

Sak & Liv har tagit del av protokollet från domstolsförhandlingen. En del av informationen är sekretessbelagd, men av handlingarna går ändå att utläsa mer av vad misstankarna om samarbetet gäller. 

Det här är de företag i Söderberg & Partners-gruppen som enligt KKV misstänks för att ha deltagit i riggade upphandlingar: PO Söderberg & Partner Aktiebolag, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, S & P Assurans AB, S & P Assurans Offentlig AB och S & P Underwriting Agency AB. De två försäkringsbolag som misstänks är Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge, och AIG Europe Limited UK filial i Sverige.

Domstolen beslutade enligt protokollet att KKV fick tillstånd att genomföra sin undersökning – det vill säga gryningsräderna – hos Söderberg-bolagen och Protector. Däremot fick KKV nej på begäran att göra en gryningsräd hos AIG. I AIG:s fall ansåg inte domstolen att indicierna på otillåtet samarbete var tillräckligt starka. 

Av ansökan framgår att KKV har fått uppgifter direkt från personer i branschen som berättar om hur det påstådda samarbetet fungerar och vilka företag som är iblandade. Enligt KKV finns incitament hos förmedlarbolagen att styra upphandlingarna mot de företag som ger högst provision. KKV menar att de uppgifter man har fått indikerar att en sådan styrning har skett på ett systematiskt sätt.

Enligt KKV har personal från S & P Assurans AB haft möten med försäkringsbolag där man informerat om hur man ligger till i upphandlingen och hur mycket man behöver sänka sina bud för att vinna – alternativt om det är möjligt att ligga kvar på den ursprungliga premienivån och ändå vinna. 

Du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang kan klicka här för att ta del av protokollet från domstolen.